Skip to Content.

Universitetet i Tromsøs Epostlistetjener

Epost listeserver

Velkommen til UiTs epost listetjener. Herfra kan du finne ut hvilke lister som eksisterer, melde deg av og på, lese arkiver, drive vedlikehold av lister du eier osv.

Brukere med epostkonto i uit.no-domenet må bruke sitt uit-brukernavn og tilhørende passord under pålogging. Dersom man ønsker å logge på med epostadresse må ansatte bruke fornavn.etternavn@uit.no. Studenter må bruke sin @post.uit.no-adresse. Passordet er det samme som ved annen pålogging ved UiT.

Dersom du ønsker å få opprettet ei distribusjonsliste sender du en epost til star-epost@orakel.uit.no der du beskriver hva som er formål med lista, forslag til navn, hvem som skal være listeeier og hvordan lista bør konfigureres. Les gjerne denne sida for å få noen tips.

Mailing lists categoriesTop of Page