Skip to Content.

beredskap - Beredskap ved UiT

Emne: Beredskap ved UiT

Beskrivelse: Medlemmene på denne listen omfatter alle personer som er med på den Universitetsinterne varslingslisten til Universitetet i Tromsø. Listen vil kun bli benyttet til utsending av informasjon vedrørende beredskapsarbeidet ved UiT, for eksempel varsel om endringer i Beredskapshåndboka. Det er kun administrator som har mulighet for å sende meldinger via listen. Spørsmål angående listen rettes til administrator Jan Ivar Johansen (Tlf: 23 222, epost: jan.i.johansen@uit.no

Top of Page