Skip to Content.

kvinnforsk-l - Kvinneforskning og kvinner i forskning

Subject: Kvinneforskning og kvinner i forskning

Description: Distribusjonsliste for KVINNFORSK - Senter for kvinneforskning og kvinner i forskning,
Universitetet i Tromsø. Listen brukes til å sende ut senterets info-skriv, opplysninger om
våre ulike aktiviteter, arrangementer og undervisning, samt andre beskjeder av relevans
for kvinne- og kjønnsforskning og kvinner i forskning ved Universitetet i Tromsø.

Top of Page