Skip to Content.

mara - Ressursforvaltning og næringsutvikling - Resource management and development (MARA)

Subject: Ressursforvaltning og næringsutvikling - Resource management and development (MARA)

Description: Forskningsgruppen arbeider med et vidt spekter av problemstillinger knyttet til naturressursbruk med særlig vekt på den marine sektor. Dette vil dreie seg om alt fra flåte- og anleggstruktur, havbruksnæringen, olje/gass-utvinning i nord til bruk av marine ressurser i global kontekst. Gruppen huser også UiTs stab som arbeider spesielt med fiskerihistorie. De fleste av gruppens ansatte arbeider ut fra en samfunnsvitenskapelig synsvinkel.


Faglig plattform for forskningsgruppa

Top of Page